Življenjepis

Europass življenjepis je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev v Sloveniji in Evropi.
Dostopen je v 28 evropskih jezikih in 36 evropskih državah.
Je najbolj množično uporabljen dokument EU.

Kako pripravim Europass življenjepis?

Europass življenjepis preprosto napišete v spletnem urejevalniku, ki ga lahko kasneje po potrebi tudi urejate in dopolnjujete, bodisi vsebinsko ali oblikovno. Za vsebinske dopolnitve svetujemo urejanje v spletnem urejevalniku, za oblikovanje po vaših željah pa lahko uporabite obliko Word. Spletni urejevalnik ponuja shranjevanje v različnih oblikah (Europass PDF, Microsoft Word, OpenDocument, Europass XML).

Kako posodobim svoj Europass življenjepis?

Če svoj Europass CV shranite v formatu Europass PDF ali Europass XML, ga lahko kasneje ponovno uvozite v spletni urejevalnik in posodobite. Če ga boste shranili v drugih formatih, ga lahko v nadaljevanju urejate le na svojem računalniku (ne bo ga mogoče več uvoziti v spletni urejevalnik).

Pet osnovnih načel za dober življenjepis

1Osredotočite se na bistveno
Delodajalci večinoma porabijo manj kot minuto časa za branje prejetega življenjepisa.
Bodite kratki: dve A4 strani sta običajno več kot dovolj, ne glede na vašo izobrazbo ali izkušnje.
Če so vaše delovne izkušnje še skromne, najprej opišite svoje izobraževanje in usposabljanje ter poudarite izkušnje s prostovoljstvom, delovno prakso ali pripravništvom.
2Bodite jasni in jedrnati
Osredotočite se na najpomembnejše vidike svojega izobraževanja in izkušenj.
Za navedene trditve podajte primere. Poskusite količinsko ovrednotiti svoje dosežke.
Brez obotavljanja odstranite informacije, ki so zastarele in ne predstavljajo dodane vrednosti za delovno mesto, ki si ga želite.
3Vedno prilagodite življenjepis mestu, za katerega se prijavljate
V mislih imejte potrebe delodajalca ter se osredotočite na znanja in spretnosti, ki so pomembne za želeno delovno mesto.
Obrazložite kakršne koli premore v izobraževanju ali delovni karieri in ponazorite svoj osebni razvoj v tem času.
Preden življenjepis odpošljete delodajalcu, se še enkrat prepričajte, da ustreza razpisnim zahtevam.
4Bodite pozorni na način predstavitve v življenjepisu
Svoje znanje in kompetence predstavite jasno in logično, tako da se vaše prednosti razvidne na prvi pogled.
Pri vrstnem redu navedb pazite, da so pomembnejše informacije zapisane pred manj pomembnimi.
Ne prenapihujte umetno svojega življenjepisa; če boste to počeli, je veliko možnosti, da se boste na razgovoru zapletli.
5Ko življenjepis izpolnite do konca, ga preglejte še enkrat
Ne pozabite napisati spremnega dopisa, v njem pojasnite svojo motivacijo za izbrano delo.
Popravite morebitne pravopisne napake in se prepričajte, da je končna postavitev jasna in logična.
Dajte svoj življenjepis v branje še nekomu drugemu, da se prepričate, če je vsebina zares jasna in lahko razumljiva.

Pomoč pri izpolnjevanju življenjepisa

Primeri izpolnjenih življenjepisov

Europass CV študent
Europass CV zaposlen
Europass CV z izkušnjo izobraževanja in dela v tujini
Europass CV - primeri v drugih evropskih jezikih

Stopnje izobrazbe

V mednarodnem prostoru so v uporabi klasifikacije ISCED 1997, ISCED 2011 in EOK. EOK je najnovejša mednarodna klasifikacija, ISCED 2011 pa se pretežno uporablja le za statistične namene. ISCED 1997 je predhodnik obeh omenjenih, občasno se še uporablja.

Na slovenskem trgu delovne sile je v uporabi opisna klasifikacija ter klasifikacija KLASIUS, vse bolj pa se uveljavlja klasifikacija SOK. SOK je neposredno povezan z mednarodno klasifikacijo EOK.
Shema šolskega sistema v Sloveniji z oznakami EOK, ISCED 97, SOK
sok_shema_si

Dodatne možnosti

Evropska mapa kompetenc

Evropska mapa kompetenc (EMK) je elektronski portfolio, ki omogoča pripravo odprte mape priponk, v katero lahko uporabnik razvrsti vsa svoja potrdila. EMK - Evropska mapa kompetenc podkrepi vaš Europass CV, saj vsebovana potrdila služijo kot dokazila navedenih kvalifikacij in kompetenc. Poleg Europass potrdil, lahko dodate katerokoli drugo ustrezno potrdilo.

Kako pripravim evropsko mapo kompetenc?


EMK preprosto ustvarite na spletu s pomočjo spletnega urejevalnika. Na začetku se ustvari pregledno kazalo s seznamom vseh prilog.

Posodobite svojo e-mapo kompetenc


Če imate evropsko mapo kompetenc v obliki PDF+XML (ali XML), jo lahko ponovno naložite s pomočjo spletnega urejevalnika in jo poljubno urejate naprej.

Pomoč pri pripravi mape kompetenc

Primer mape kompetenc kot samostojnega elementa
Primer Europass življenjepisa z mapo kompetenc 
Navodila za pripravo mape kompetenc
Translate »