Življenjepis

Europass življenjepis je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev v Sloveniji in Evropi.
Dostopen je v 28 evropskih jezikih in 36 evropskih državah.
Je najbolj množično uporabljen dokument EU.

Kako pripravim Europass življenjepis?

Europass življenjepis pripravite v spletnem urejevalniku. Za kasnejše ponovno nalaganje na urejevalnik shranite v obliki Europass PDF, za oblikovanje po vaših željah pa v obliki Word.

Kako posodobim svoj Europass življenjepis?

Če svoj Europass CV shranite v formatu Europass PDF ali Europass XML, ga lahko kasneje ponovno uvozite v spletni urejevalnik in posodobite.

Pet osnovnih načel za dober življenjepis

1Osredotočite se na bistveno
Delodajalci večinoma porabijo manj kot minuto časa za branje prejetega življenjepisa.
Bodite kratki: dve A4 strani sta običajno več kot dovolj, ne glede na vašo izobrazbo ali izkušnje.
Če so vaše delovne izkušnje še skromne, najprej opišite svoje izobraževanje in usposabljanje ter poudarite izkušnje s prostovoljstvom, delovno prakso ali pripravništvom.
2Bodite jasni in jedrnati
Osredotočite se na najpomembnejše vidike svojega izobraževanja in izkušenj.
Za navedene trditve podajte primere. Poskusite količinsko ovrednotiti svoje dosežke.
Brez obotavljanja odstranite informacije, ki so zastarele in ne predstavljajo dodane vrednosti za delovno mesto, ki si ga želite.
3Vedno prilagodite življenjepis mestu, za katerega se prijavljate
V mislih imejte potrebe delodajalca ter se osredotočite na znanja in spretnosti, ki so pomembne za želeno delovno mesto.
Obrazložite kakršne koli premore v izobraževanju ali delovni karieri in ponazorite svoj osebni razvoj v tem času.
Preden življenjepis odpošljete delodajalcu, se še enkrat prepričajte, da ustreza razpisnim zahtevam.
4Bodite pozorni na način predstavitve v življenjepisu
Svoje znanje in kompetence predstavite jasno in logično, tako da se vaše prednosti razvidne na prvi pogled.
Pri vrstnem redu navedb pazite, da so pomembnejše informacije zapisane pred manj pomembnimi.
Ne prenapihujte umetno svojega življenjepisa; če boste to počeli, je veliko možnosti, da se boste na razgovoru zapletli.
5Ko življenjepis izpolnite do konca, ga preglejte še enkrat
Ne pozabite napisati spremnega dopisa, v njem pojasnite svojo motivacijo za izbrano delo.
Popravite morebitne pravopisne napake in se prepričajte, da je končna postavitev jasna in logična.
Dajte svoj življenjepis v branje še nekomu drugemu, da se prepričate, če je vsebina zares jasna in lahko razumljiva.

Pomoč pri izpolnjevanju življenjepisa

Primeri izpolnjenih življenjepisov

Europass CV zaposlen
Europass CV z izkušnjo izobraževanja in dela v tujini
Europass CV - primeri v drugih evropskih jezikih

Stopnje izobrazbe

V mednarodnem prostoru so v uporabi klasifikacije ISCED 1997, ISCED 2011 in EOK. EOK je najnovejša mednarodna klasifikacija, ISCED 2011 pa se pretežno uporablja le za statistične namene. ISCED 1997 je predhodnik obeh omenjenih, občasno se še uporablja.

Na slovenskem trgu delovne sile je v uporabi opisna klasifikacija ter klasifikacija KLASIUS, vse bolj pa se uveljavlja klasifikacija SOK. SOK je neposredno povezan z mednarodno klasifikacijo EOK.
Shema šolskega sistema v Sloveniji
Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Vir: MIZS)
sok_shema_si

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

1Kako lahko Europass življenjepis oblikovno urejam, mu dodajam hiperpovezave in priloge?
Europass lahko deloma oblikovno urejate v samem urejevalniku (oblikovanje besedila, menjavanje vrstnega reda rubrik s funkcijo »primi-spusti«, dodajanje novih vsebin s pomočjo rubrike Druge kompetence ali Dodatni podatki, …) Obliko lahko ves čas preverjate s pomočjo funkcije »predogled«. Poleg tega lahko Europass življenjepis shranite v Word obliki in ga nato nadalje urejate (opozorilo: v spletni urejevalnik lahko ponovno naložite le obliko PDF XML, zato svetujemo, da si ga shranite tudi v tej obliki). Življenjepisu lahko dodate poljubno oziroma primerno število prilog, jim spreminjate vrstni red. Ne pozabite na hiperpovezave, s katerimi lahko argumentirate svoje izkušnje.
2Kako ustvariti več različic življenjepisa?
Če ste svoj življenjepis ustvarili v spletnem urejevalniku Europass v formatu Adobe® PDF + Europass XML ali XML, lahko datoteko s svojim življenjepisom ponovno naložite v spletni urejevalnik, preuredite vsebino svojega življenjepisa, shranite novo datoteko na svoj računalnik ali v oblak za shranjevanje, najbolje pod novim imenom.
3Kako si najhitreje pripravim osebno predstavitev v drugem evropskem jeziku?
Spletni urejevalnik omogoča enostavno preklapljanje med jeziki za vse dokumente, ki jih je mogoče pripraviti na spletu (Europass življenjepis - CV, Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc). Urejevalnik ima zbrane tudi vse običajne fraze za pripravo spremnega dopisa v tujem jeziku. Če spremenite jezik urejevalnika, bo del vsebine samodejno preveden v izbrani jezik: naslovi rubrik ter spustna polja, kot so spol, državljanstvo, vrsta telefona, država, tip prošnje, naveden tuji jezik, navedena evropska raven znanja jezikov… Prosto besedilo (opis delovnih izkušenj, opis izobraževanja in usposabljanja ali opis pridobljenih kompetenc), pa morate prevesti sami.
4Kako naj opišem svojo stopnjo izobrazbe v življenjepisu?
Stopnjo izobrazbe lahko opišete na več načinov, Europass življenjepis ponuja kot prvo možnost stopnjo EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij), saj gre za mednarodno dogovorjeno klasifikacijo, ki je sprejeta v vseh evropskih državah. V primeru, da delodajalec uporablja drugačno stopnjo izobrazbe, uporabite stopnjo, ki jo zahteva delodajalec. Urejevalnik Europass omogoča vpis katere koli klasifikacije.
5Ali se moji Europass dokumenti kje shranjujejo? Ali lahko kje najdem svoj življenjepis, ki sem ga pred časom izpolnil(a)?
Dobro je vedeti, da so po uporabi spletnega urejevalnika Europass, podatki, ki ste jih vnesli, shranjeni lokalno, in sicer na vašem računalniku oziroma v spominu vašega brskalnika. Gre za kratkoročni in lokalni spomin, kar pomeni, da boste življenjepis lahko ponovno našli na svojem računalniku ob prihodnjem obisku spletnega urejevalnika. Vendar pa dokumente Europass, ki jih ustvarite v urejevalniku, lahko shraniti le vi, bodisi na svoj računalnik ali drug nosilec e-dokumentov (npr. USB ključek, v oblak, si ga pošljete na svoj e-naslov ipd.). Če si svojega življenjepisa niste shranili sami, do njega ne morete več dostopati, saj spletno mesto Europass ne hrani nobenih dokumentov.
Translate »