Priloga k spričevalu

Europass priloga k spričevalu je dokument, ki opisuje srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje. Omogoča lažje priznavanje in vrednotenje vaših kvalifikacij doma in v tujini.

Komu je dokument namenjen?

Vsem imetnikom spričevala poklicnega ali strokovnega izobraževanja, ki želijo predstaviti svojo izobrazbo, zlasti v tujini. Priloge k spričevalu pa ne prejmejo posamezniki, ki so zaključili gimnazijsko izobraževanje.

Kje dobim prilogo k spričevalu?

Priloge k spričevalu izda izobraževalna ustanova, na kateri ste zaključili izobraževanje. Izdajajo se za programe, zaključene po letu 2007. Za starejše programe se za mnenje o vašem izobraževanju lahko obrnete na ENIC-NARIC center Slovenija.

Vstop za šole

Prilogo k spričevalu lahko šole enostavno pripravijo preko spletne aplikacije, kjer najdete tudi Word obrazce, s katerimi lahko prav tako pripravite Priloge k spričevalu.

Seznam prilog k spričevalu

Vse Priloge k spričevalu v Sloveniji so na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. V nemški, italijanski in francoski jezik pa so prevedeni samo nazivi izobraževalnih programov.

Podpora šolam

Prilogo k spričevalu lahko šole enostavno pripravijo preko spletne aplikacije . Povpraševanje za pridobitev gesla pošljite na europass@cpi.si.

Priprava prilog k spričevalu z word obrazci

Podrobna navodila so na voljo spodaj. Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z izdajo prilog k spričevalu lahko naslovite na europass@cpi.si. Primer priprave celotnega postopka si lahko ogledate v kratkem predstavitvenem filmu.

Leto 2018

Translate »