Priloga k diplomi

Priloga k diplomi podaja natančne informacije o visokošolski izobrazbi posameznika. Vsebuje informacije, ki so pomembne za postopke vrednotenja ali priznavanja izobraževanja v drugih državah.

Komu je dokument namenjen?

Europass prilogo k diplomi prejmejo diplomanti visokošolskih ustanov hkrati z diplomo. Do tega dokumenta so v Republiki Sloveniji po zakonu upravičeni vsi študenti, ki so študij zaključili po letu 2000 (visokošolsko izobraževanje) oziroma 2004 (višješolsko izobraževanje).

Kje dobim prilogo k diplomi?

Brezplačno jo prejmete na visokošolski ali višješolski ustanovi po uspešno zaključenem študiju. Prilogo k diplomi v celoti izpolni pristojna izobraževalna ustanova po zakonsko predpisanem obrazcu.

Translate »