Priloga k diplomi

Priloga k diplomi podaja natančne informacije o visokošolski izobrazbi posameznika. Vsebuje informacije, ki so pomembne za postopke vrednotenja ali priznavanja izobraževanja v drugih državah.

Komu je dokument namenjen?

Europass prilogo k diplomi prejmejo diplomanti visokošolskih ustanov hkrati z diplomo. Do tega dokumenta so v Republiki Sloveniji po zakonu upravičeni vsi študenti, ki so študij zaključili po letu 2000 (visokošolsko izobraževanje) oziroma 2004 (višješolsko izobraževanje).

Kje dobim prilogo k diplomi?

Brezplačno jo prejmete na visokošolski ali višješolski ustanovi po uspešno zaključenem študiju. Prilogo k diplomi v celoti izpolni pristojna izobraževalna ustanova po zakonsko predpisanem obrazcu.

Translate »

Website accessibility   Ctrl + U

 • Keyboard navigation

Keyboard shortcuts

 • Ctrl+U Display accessibility options
 • Ctrl+Alt+K Display website index
 • Ctrl+Alt+V Jump to main content
 • Ctrl+Alt+S Display the contact form
 • Ctrl+Alt+D Return to home page
 • Esc Close the modal window / menu
 • Tab Move focus to next element
 • Shift+Tab Move focus to previous element
 • Enter Confirm/click the focused element
 • Spacebar Check/uncheck the checkbox