Jezikovna izkaznica

Jezikovna izkaznica je samoocenjevalni obrazec za predstavitev jezikovnih znanj in usposobljenosti, s katero lahko tudi svoje neformalno pridobljeno znanje ovrednotite s priznanimi evropskimi stopnjami. Z navedbo svojih jezikovnih izkušenj lahko daste svojemu znanju tujih jezikov večji pomen.

Kako pripravim jezikovno izkaznico?

Europass jezikovno izkaznico lahko preprosto pripravite v spletnem urejevalniku. Spletni urejevalnik skrbi za urejeno obliko in omogoča posodabljanje.

Izpolnite jezikovno izkaznico na spletu

Če svojo jezikovno izkaznico shranite v formatu PDF+XML ali XML, jo lahko kasneje ponovno naložite v spletni urejevalnik in ustrezno posodobite. Če pa jo boste shranili v drugih formatih, je ne boste mogli več prenesti v spletni urejevalnik.

Pomoč pri izpolnjevanju jezikovne izkaznice

Primer
Primeri v drugih jezikih
Samoocenjevalna lestvica, ki se uporablja za pripravo življenjepisa Europass (vir: Svet Evrope)

Primeri opisov evropskih stopenj kot pomoč za samoocenjevanje

in primeri opisov posameznih ravni: slušno razumevanje, govorno sporočanje, govorno sporazumevanje, bralno razumevanje, pisanje.

Europass A1
Europass A2
Europass B1
Europass B2
Europass C1
Europass C2
Translate »