Gradiva

Razglednica Italija
Italija
Nizozemska
Nizozemska razglednica
Islandija
Islandija razglednica
Grčija
Grčija razglednica
Finska
Finska razglednica

Povezava na Europass

Gradivo za kadrovike in delodajalce predstavlja možnost za vzpostavitev pretočnosti med sistemom v uporabi in življenjepisi Europass. Lajša pregledovanje podatkov, navedenih v življenjepisih, namenjeno je osebju in organizacijam za selekcijo kadrov.

Mapa za mlade

Mapa za dijake in študente, opremljena s privlačnimi ilustracijami, v notranjosti skriva nasvete za pisanje življenjepisa ter pojasnila o dokumentih za beleženje neformalnih delovnih izkušenj.

Pokaži, kaj znaš

Zbrane informacije na temo vrednotenja in priznavanja izobraževanja, vključno s priznavanjem t. i. reguliranih poklicev. Publikacija vsebuje tudi shemo slovenskega izobraževalnega sistema v slovenščini in angleščini.

Te mika Evropa?

Poišči zaposlitev v Evropi! Predstavi se v Evropi! Izobražuj se v Evropi! Informativna zgibanka evropskih mrež Eures, Europass in Euroguidance, namenjena zlasti iskalcem zaposlitve.


Povpraševanje pošljite na Nacionalni center Europass: europass@cpi.si

Video


Europass CV: prednosti za podjetja

(v angleščini)

Video pojasnjuje prednosti uporabe Europass življenjepisa za podjetja. Sistem Europass ponuja tudi možnost za pretvarjanje drugih oblik prijav v obliko Europass ter posledično lažjo primerjavo med kandidati.


Europass CV: Pokaži svoje znanje

(v angleščini)

Video je namenjen svetovalnim delavcem pri individualnem ali skupinskem svetovanju. Poleg prednosti Europassa poudarja pomen neformalno pridobljenega znanja, ki vpliva na oblikovanje zmagovalnega življenjepisa.


Preprosto bolj uporabna - Europass mobilnost z učnimi rezultati

(v angleščini)

Europass mobilnost je evropski instrument za dokumentiranje učnih rezultatov, ki so bili pridobljeni med delovno prakso v tujini. Bolje kot so opisane opravljene delovne naloge, večji pomen ima dokument.


Translate »