• "Kadar gre za javni natečaj, po novem navedemo, naj kandidati izpolnijo Europass. Ustaljena oblika, ki smo je vajeni, omogoča nemoten potek dela." (več …)
  mag. Katarina Hočevar
  služba za kadrovske zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • "Življenjepis po modelu Europass je dober primer, kako naj se kandidati predstavijo." (več …)
  Katja Lipovšek
  asistentka direktorja in vodja kadrovske službe, Europlakat
 • "Mislim, da je ta oblika življenjepisa zelo dobra, saj kandidata pri pisanju vodi skozi neko ustaljeno strukturo." (več …)
  Maja Pene
  kadrovnica, Halcom
 • "Kandidati pokažejo določene veščine že s tem, da znajo poiskati in izpolniti Europass obrazec."
  (več …)
  Sonja Markič, direktorica
  Zavod za novodobno izobraževanje
 • "Življenjepis preberem v celoti. To je prvo sito, skozi katerega morajo vsi kandidati." (več …)
  Toni Pugelj
  direktor, Citypark
 • "Kandidatom bi svetoval, naj razdelajo reference v skladu z zahtevami delodajalca, torej naj odgovorijo na zahteve oglasa." (več …)
  Damijan Omerza
  direktor za kakovost in kadre, GoOpti
 • "Predvsem naj pišejo kratko in jedrnato. Če pišejo v obliki Europassa, naj se je dobesedno držijo, saj gre za izjemno dobro pripravljen okvir."
  mag. Andrej Rihter
  namestnik generalnega direktorja, Pošta Slovenije
 • "Na razgovoru kandidatom zastavljamo vprašanja, ki na prvi pogled morda nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega se prijavljajo, nam pa njegovi odgovori dajo vpogled v njegov način razmišljanja in odzivanja na nepredvidljive situacije." (več …)
  mag. Franc Props
  generalni direktor, SPL
 • "Zavedam se, da je socialna odvisnost od tega denarja zelo pomembna, kljub temu pa: ali ni bolje, da v svoji službi tudi uživaš? Te energija, ta zavzetost se vidi že iz življenjepisa." (več …)
  Sandi Kovačevič
  direktor, Hotel Cubo
 • "Prepogosto vidim življenjepise, ki jih potencialni kadri ne prilagajajo, ampak jih preprosto pošljejo vsem enake, in še to ne v Europass obliki." (več …)
  Mateja Kegel Kozlevčar
  vodja projektov in dogodkov, Energetika.net
 • "Življenjepis mora biti kratek in jedrnat." (več …)
  Vyacheslav Bezgin
  vodja razvoja, Analitica
 • "Najprej pogledamo osnovne zahteve v skladu s sistemizacijo delovnih mest, pri čemer največ pozornosti posvetimo delovnim izkušnjam." (več …)
  Petra Jurović
  vodja kadrovske službe, Coca-Cola HBC Slovenija
 • "Pri iskanju kadrov uporabljam življenjepis Europass, saj ta omogoča hitro prvo selekcijo med kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto." (več …)
  prof. Nikica Gabrić
  direktor, Klinika Svjetlost
 • "Treba je znati napisati besedilo življenjepisa tako, da pritegne." (več …)
  mag. Edita Krajnović
  direktorica in urednica, Mediade
 • "Europass naj ne obsega več kot tri strani. Zaželeni sta dve: če ne gre drugače, naj bo tu še tretja. Četrte pa ne sme biti." (več …)
  Uršula Pust
  svetovalka, Agencija za zaposlovanje Atama
 • "Če življenjepis ne vsebuje ključnih besed, ki so zapisane v oglasu za zaposlitev, lahko zaradi tega izpadeš." (več …)
  Tina, pravnica
 • "Sistem te lepo vodi, tako da z izpolnjevanjem nisem imela težav." (več …)
  Lara, študentka
 • Melita Pavlinić
  "V prvi službi jih je zelo zanimala izobrazba, predvsem dolžina in trajanje študija, pa tudi delovne izkušnje, vezane na delovno mesto, za katero sem se potegovala."
  (več …)
  Melita, mikrobiologinja
 • "Sestavljanje Europass življenjepisa je bilo del vaj na višji šoli Grm Novo mesto, kjer obiskujem smer Upravljanje podeželja in krajine."
  (več …)
  Anja, študentka
 • "Prvič sem za izpolnjevanje Europassa potrebovala pol ure, da sem zbrala potrebne podatke, z leti in dodatnimi izkušnjami pa je sledila le nadgradnja."
  (več …)
  Sladjana, podjetnica
 • "Če sem se recimo prijavljala za delo v administraciji, sem izpustila nekatere izkušnje iz prodaje, na primer delo v pekarni."
  (več …)
  Irena, trgovka
 • "Metode izbire kadrov, ki se jih poslužujemo kadroviki v kadrovsko svetovalnem podjetju, so mnogotere in pogosto tudi prilagojene posameznim ciljem, ki jih želimo doseči."
  (več …)
  Alenka Kraljič, vodja razvoja poslovanja
  Trenkwalder d.o.o.
 • "Kompetence se že več let pojavljajo povsod - v knjigah, predavanjih, člankih, poudarjajo jih delodajalci, poudarjajo jih izobraževalci… Kljub temu pa so še vedno relativno manj znan pojem. Že strokovnjaki večkrat mešajo pojme, ne znajo navesti konkretnih primerov…"
  (več …)
  Valerija Čuček, strokovna direktorica v kadrovskem podjetju
  Kadis d.o.o
 • "Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes."
  (več …)
  Peter Bruvo
  Kariera d.o.o.

Europass v številkah

Translate »