• "Kadar gre za javni natečaj, po novem navedemo, naj kandidati izpolnijo Europass. Ustaljena oblika, ki smo je vajeni, omogoča nemoten potek dela." (več …)
  mag. Katarina Hočevar
  služba za kadrovske zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • "Življenjepis po modelu Europass je dober primer, kako naj se kandidati predstavijo." (več …)
  Katja Lipovšek
  asistentka direktorja in vodja kadrovske službe, Europlakat
 • "Mislim, da je ta oblika življenjepisa zelo dobra, saj kandidata pri pisanju vodi skozi neko ustaljeno strukturo." (več …)
  Maja Pene
  kadrovnica, Halcom
 • "Kandidati pokažejo določene veščine že s tem, da znajo poiskati in izpolniti Europass obrazec."
  (več …)
  Sonja Markič, direktorica
  Zavod za novodobno izobraževanje
 • "Življenjepis preberem v celoti. To je prvo sito, skozi katerega morajo vsi kandidati." (več …)
  Toni Pugelj
  direktor, Citypark
 • "Kandidatom bi svetoval, naj razdelajo reference v skladu z zahtevami delodajalca, torej naj odgovorijo na zahteve oglasa." (več …)
  Damijan Omerza
  direktor za kakovost in kadre, GoOpti
 • "Predvsem naj pišejo kratko in jedrnato. Če pišejo v obliki Europassa, naj se je dobesedno držijo, saj gre za izjemno dobro pripravljen okvir."
  mag. Andrej Rihter
  namestnik generalnega direktorja, Pošta Slovenije
 • "Na razgovoru kandidatom zastavljamo vprašanja, ki na prvi pogled morda nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega se prijavljajo, nam pa njegovi odgovori dajo vpogled v njegov način razmišljanja in odzivanja na nepredvidljive situacije." (več …)
  mag. Franc Props
  generalni direktor, SPL
 • "Zavedam se, da je socialna odvisnost od tega denarja zelo pomembna, kljub temu pa: ali ni bolje, da v svoji službi tudi uživaš? Te energija, ta zavzetost se vidi že iz življenjepisa." (več …)
  Sandi Kovačevič
  direktor, Hotel Cubo
 • "Prepogosto vidim življenjepise, ki jih potencialni kadri ne prilagajajo, ampak jih preprosto pošljejo vsem enake, in še to ne v Europass obliki." (več …)
  Mateja Kegel Kozlevčar
  vodja projektov in dogodkov, Energetika.net
 • "Življenjepis mora biti kratek in jedrnat." (več …)
  Vyacheslav Bezgin
  vodja razvoja, Analitica
 • "Najprej pogledamo osnovne zahteve v skladu s sistemizacijo delovnih mest, pri čemer največ pozornosti posvetimo delovnim izkušnjam." (več …)
  Petra Jurović
  vodja kadrovske službe, Coca-Cola HBC Slovenija
 • "Pri iskanju kadrov uporabljam življenjepis Europass, saj ta omogoča hitro prvo selekcijo med kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto." (več …)
  prof. Nikica Gabrić
  direktor, Klinika Svjetlost
 • "Treba je znati napisati besedilo življenjepisa tako, da pritegne." (več …)
  mag. Edita Krajnović
  direktorica in urednica, Mediade
 • "Europass naj ne obsega več kot tri strani. Zaželeni sta dve: če ne gre drugače, naj bo tu še tretja. Četrte pa ne sme biti." (več …)
  Uršula Pust
  svetovalka, Agencija za zaposlovanje Atama
 • "Če življenjepis ne vsebuje ključnih besed, ki so zapisane v oglasu za zaposlitev, lahko zaradi tega izpadeš." (več …)
  Tina, pravnica
 • "Sistem te lepo vodi, tako da z izpolnjevanjem nisem imela težav." (več …)
  Lara, študentka
 • Melita Pavlinić
  "V prvi službi jih je zelo zanimala izobrazba, predvsem dolžina in trajanje študija, pa tudi delovne izkušnje, vezane na delovno mesto, za katero sem se potegovala."
  (več …)
  Melita, mikrobiologinja
 • "Sestavljanje Europass življenjepisa je bilo del vaj na višji šoli Grm Novo mesto, kjer obiskujem smer Upravljanje podeželja in krajine."
  (več …)
  Anja, študentka
 • "Prvič sem za izpolnjevanje Europassa potrebovala pol ure, da sem zbrala potrebne podatke, z leti in dodatnimi izkušnjami pa je sledila le nadgradnja."
  (več …)
  Sladjana, podjetnica
 • "Če sem se recimo prijavljala za delo v administraciji, sem izpustila nekatere izkušnje iz prodaje, na primer delo v pekarni."
  (več …)
  Irena, trgovka
 • "Metode izbire kadrov, ki se jih poslužujemo kadroviki v kadrovsko svetovalnem podjetju, so mnogotere in pogosto tudi prilagojene posameznim ciljem, ki jih želimo doseči."
  (več …)
  Alenka Kraljič, vodja razvoja poslovanja
  Trenkwalder d.o.o.
 • "Kompetence se že več let pojavljajo povsod - v knjigah, predavanjih, člankih, poudarjajo jih delodajalci, poudarjajo jih izobraževalci… Kljub temu pa so še vedno relativno manj znan pojem. Že strokovnjaki večkrat mešajo pojme, ne znajo navesti konkretnih primerov…"
  (več …)
  Valerija Čuček, strokovna direktorica v kadrovskem podjetju
  Kadis d.o.o
 • "Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes."
  (več …)
  Peter Bruvo
  Kariera d.o.o.

Europass v številkah

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

1Lahko dokumente Europass izpolnim sam(a)?
Europass življenjepis (CV), Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc lahko izpolnite sami, pridobite jih na spletu. Preostale tri dokumente (priloga k spričevalu, priloga k diplomi in potrdilo Europass mobilnost) pa izdajajo pristojne ustanove. Če ste do njih upravičeni, se glede pridobitve obrnite nanje in jih prosite, da vam jih priskrbijo.
2Kako si najhitreje pripravim osebno predstavitev v drugem evropskem jeziku?
Spletni urejevalnik omogoča enostavno preklapljanje med jeziki za vse dokumente, ki jih je mogoče pripraviti na spletu (Europass življenjepis - CV, Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc). Urejevalnik ima zbrane tudi vse običajne fraze za pripravo spremnega dopisa v tujem jeziku. Če spremenite jezik urejevalnika, bo del vsebine samodejno preveden v izbrani jezik: naslovi rubrik ter spustna polja, kot so spol, državljanstvo, vrsta telefona, država, tip prošnje, naveden tuji jezik, navedena evropska raven znanja jezikov… Prosto besedilo (opis delovnih izkušenj, opis izobraževanja in usposabljanja ali opis pridobljenih kompetenc), pa morate prevesti sami.
3Kako je z opisom jezikovnega znanja? Ali lahko sam ocenim stopnjo svojih jezikovnih certifikatov? Ali je pomembno, da uporabim tudi jezikovno izkaznico?
Znanje tujih jezikov ocenite sami, s pomočjo obrazložitve evropskih stopenj. Pri določitvi evropske stopnje si lahko pomagate tudi s testi, ki so na voljo na spletnih straneh. V spletnem urejevalniku Europass življenjepisa lahko pri navedbi jezikovnih stopenj za posamezen jezik dodate tudi certifikate, spričevala ali potrdila, ki se nanašajo na jezikovna znanja (dodajate jih kot priloge). Vendar pa certifikatom, spričevalom ali potrdilom sami ne smete določati evropske stopnje. Če so jezikovna znanja za delovno mesto posebej pomemba in/ali imate tudi precej jezikovnega znanja, za katerega nimate ustreznih potrdil, lahko jezikovna znanja podrobneje obrazložite s pomočjo jezikovne izkaznice.
4Ali se moji Europass dokumenti kje shranjujejo? Ali lahko kje najdem svoj življenjepis, ki sem ga pred časom izpolnil(a)?
Dobro je vedeti, da so po uporabi spletnega urejevalnika Europass, podatki, ki ste jih vnesli, shranjeni lokalno, in sicer na vašem računalniku oziroma v spominu vašega brskalnika. Gre za kratkoročni in lokalni spomin, kar pomeni, da boste življenjepis lahko ponovno našli na svojem računalniku ob prihodnjem obisku spletnega urejevalnika. Vendar pa dokumente Europass, ki jih ustvarite v urejevalniku, lahko shraniti le vi, bodisi na svoj računalnik ali drug nosilec e-dokumentov (npr. USB ključek, v oblak, si ga pošljete na svoj e-naslov ipd.). Če si svojega življenjepisa niste shranili sami, do njega ne morete več dostopati, saj spletno mesto Europass ne hrani nobenih dokumentov.
5Kdo lahko zaprosi za Europass mobilnost?
Za Europass mobilnost praviloma zaprosi ustanova, ki posameznika napoti v tujino na izobraževanje ali usposabljanje. Ustanova pošiljateljica je lahko bodisi izobraževalna ustanova, ki v tujino pošilja svoje dijake ali študente, podjetje, ki v tujino pošilja zaposlene oziroma ustanova, ki je vključena v evropske ali bilateralne programe izmenjav. Posamezniki lahko postopek začnejo sami, vendar morajo v nadaljevanju v postopek vključiti tudi svojo ustanovo pošiljateljico, ki je uradna izdajateljica potrdila in potrdilo podpiše oziroma overi.
6Kaj vam omogoča Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu in česa ne?
Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu sta dokumenta, ki spremljata uradno listino (diplomo oziroma spričevalo). Dodana vrednost teh dokumentov je, da ponujata več informacij o pridobljeni kvalifikaciji, kar je koristno zlasti za predstavitev delodajalcem in ustanovam v drugi evropski državi (izobraževalni sistemi evropskih držav so namreč med seboj različni, saj ostaja izobraževanje v domeni držav članic). Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu pa ne moreta nadomestiti originalne listine in ne zagotavljata avtomatičnega priznavanja.
7Kako in kje lahko dobim Prilogo k diplomi, če sem diplomiral pred letom 2000?
Če ste diplomirali pred letom 2000, vam izobraževalna ustanova, kjer ste diplomirali, ni dolžna izdati priloge k diplomi. V tem primeru lahko izobraževalno ustanovo prosite za drugačen način poročanja o izobraževalnem programu, ki ste ga zaključili, ali pa se za mnenje o vaši izobrazbi obrnete na Center ENIC NARIC.
8Kako postati interoperabilen z Europassom?
Gre za možnost, ki je namenjena zlasti delodajalcem in zaposlitvenim agencijam, ki želijo olajšati prenos med Europass življenjepisi in svojimi obstoječimi bazami. Tehnična ekipa Europass vam lahko ponudi vse informacije o tej možnosti. Pošljite sporočilo na elektronski naslov europass-interop@cedefop.europa.eu.
9Tehnična vprašanja glede uporabe urejevalnika?
Vaše vprašanje pošljite preko spletnega urejevalnika, spodaj levo je gumb »Vaše mnenje«. Za specifična tehnična vprašanja, povezana z uporabo urejevalnika ali dostopom do urejevalnika, pobrskajte na evropskem portalu Europass.
Translate »