• »Moje mnenje je, da je Europass dobro zastavljen. Ima strukturo in obliko in nekako prisili kandidata, da vpiše vanj resnično vse svoje podatke, ki jih kadroviki potrebujemo.«
  (več …)
  Tjaša Kovač
  NLB
 • »V A1 gremo v smeri digitalizacije, zato je Europass oblika, iz katere se lahko digitalizira proces izbora – avtomatska obdelava podatkov iz življenjepisa.«  (več …)
  Urška Gašperšič
  vodja službe HR pri A1
 • »Pri današnjih prijavah se zelo hitro zgodi, da je življenjepis pisan, obarvan, bistveno bolj vizualno predstavljen, manjka pa jim vsebina, ki je za nas pomembna– Europass pa glede na to, da ima predpisano formo, poskrbi, da je CV tudi vsebinsko ustrezen.«
  (več …)
  Nataša Jelovčan
  vodja razvoja in selekcije v Mercator d. d.
 • »Glede na povratne informacije naših strank sta prednosti Europassa enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in to, da obide kulturne razlike pri prijavah na zaposlitve v različnih državah. «
  (več …)
  Barbara Vrtačnik
  direktorica Območne službe Ljubljana na Zavodu za zaposlovanje RS
 • »Ko strokovne službe pregledujejo na desetine ali stotine prijav in življenjepisov za posamezno razpisano delovno mesto, je to delo veliko lažje, kadar so življenjepisi enako strukturirani.«
  (več …)
  Gašper Žerovnik
  direktor strateškega razvoja, informatike in upravljanja s človeškimi viri pri Union Hotels Collection
 • »Podatki morajo biti podani v obliki, ki je lahko berljiva. Europass je v tem pogledu odlična izbira. Najbolje je, da je življenjepis posredovan v PDF formatu.«
  (več …)
  Tomaž Koštial
  direktor DHH.si d.o.o. (Domenca.com)
 • »Lahko rečemo, da je Europass kandidatom olajšal življenje. Skozi odlično zastavljen in preizkušen obrazec vodi kandidata, da lahko sistematično in dosledno predstavi svojo poklicno življenjsko pot, ter s tem svoja znanja in kompetence.« (več …)
  Tatjana Vogrinec Burgar
  direktorica področja pri Elektro Maribor
 • »Dobra kombinacija vloge sta Europass CV in osebni povzetek posameznika, ki ga spiše sam in ga lahko torej povsem svobodno vsebinsko in oblikovno strukturira.« (več …)
  Mateja Sedej
  direktorica Službe za kadre in organizacijo pri Abanki
 • »Življenjepis mora biti pravopisno brezhiben in oblikovno prijeten.«
  (več …)
  mag. Blaž Možina
  organizacijski sekretar na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
 • »Kandidati pokažejo določene veščine že s tem, da znajo poiskati in izpolniti Europass obrazec.«
  (več …)
  Sonja Markič, direktorica
  Zavod za novodobno izobraževanje
 • »Življenjepis po modelu Europass je dober primer, kako naj se kandidati predstavijo.«
  (več …)
  Katja Lipovšek
  asistentka direktorja in vodja kadrovske službe, Europlakat
 • »Mislim, da je ta oblika življenjepisa dobra, saj kandidata pri pisanju vodi skozi neko ustaljeno strukturo.«
  (več …)
  Maja Pene
  vodja kadrovske službe v podjetju D.Labs
 • »Kadar gre za javni natečaj, po novem navedemo, naj kandidati izpolnijo Europass. Ustaljena oblika, ki smo je vajeni, omogoča nemoten potek dela.« (več …)
  mag. Katarina Hočevar
  služba za kadrovske zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • »Europassov življenjepis je eden od bolj strukturiranih oblik življenjepisa, z močno definirano zasnovo.  Vključuje ogromno informacij, ki so kadroviku pomembne in nujne za ustrezno vodenje nadaljnjih postopkov.«
  (več …)
  Alenka Kraljič, vodja razvoja poslovanja
  Trenkwalder d.o.o.
 • »Kompetence se že več let pojavljajo povsod - v knjigah, predavanjih, člankih, poudarjajo jih delodajalci, poudarjajo jih izobraževalci… Kljub temu pa so še vedno relativno manj znan pojem. Že strokovnjaki večkrat mešajo pojme, ne znajo navesti konkretnih primerov…«
  (več …)
  Valerija Čuček
  Strokovnjakinja za razvoj kadrov, ams AG (Avstrija)
 • »Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes.«
  (več …)
  Peter Bruvo
  direktor projektov, Kariera d.o.o.
 • »Europass življenjepis iskalcem zaposlitve olajša prvo vnašanje podatkov in poznejše dopolnjevanje življenjepisa, mi pa lahko hitro vidimo, kaj je kandidat delal do sedaj in kakšne so njegove delovne izkušnje.«
  (več …)
  Toni Pugelj
  direktor, Citypark
 • »Za Europass obliko smo se odločili, ker je zelo strukturirana in tako lažje primerjamo kandidate, saj moraš sicer posamezne elemente, kot so kompetence ali reference, iskati po dokumentu, kar je zamudno.« (več …)
  Damijan Omerza
  direktor za kakovost in kadre, GoOpti
 • »Predvsem naj pišejo kratko in jedrnato. Če pišejo v obliki Europass, naj se je dobesedno držijo, saj gre za izjemno dobro pripravljen okvir.« (več …)
  mag. Andrej Rihter
  član poslovodstva, Pošta Slovenije
 • »Na razgovoru kandidatom zastavljamo vprašanja, ki na prvi pogled morda nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega se prijavljajo, nam pa njegovi odgovori dajo vpogled v njegov način razmišljanja in odzivanja na nepredvidljive situacije.« (več …)
  mag. Franc Props
  generalni direktor, SPL
 • »Prepogosto vidim življenjepise, ki jih potencialni kadri ne prilagajajo, ampak jih preprosto pošljejo vsem enake, in še to ne v Europass obliki.« (več …)
  Mateja Kegel Kozlevčar
  vodja projektov in dogodkov, Energetika.net
 • »Pri iskanju kadrov uporabljam življenjepis Europass, saj ta omogoča hitro prvo selekcijo med kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto.« (več …)
  prof. Nikica Gabrić
  direktor, Klinika Svjetlost
 • »Tudi znotraj Europass ali drugega standardiziranega obrazca moraš najti način, da se v nečem razlikuješ. Treba je znati napisati besedilo življenjepisa tako, da pritegne.« (več …)
  mag. Edita Krajnović
  direktorica in urednica, Mediade
 • »Europass naj ne obsega več kot tri strani. Zaželeni sta dve: če ne gre drugače, naj bo tu še tretja. Četrte pa ne sme biti.« (več …)
  Uršula Pust
  svetovalka, Agencija za zaposlovanje Atama

Europass v številkah

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

1Lahko dokumente Europass izpolnim sam(a)?
Europass življenjepis (CV), Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc lahko izpolnite sami, pridobite jih na spletu. Preostale tri dokumente (priloga k spričevalu, priloga k diplomi in potrdilo Europass mobilnost) pa izdajajo pristojne ustanove. Če ste do njih upravičeni, se glede pridobitve obrnite nanje in jih prosite, da vam jih priskrbijo.
2Kako si najhitreje pripravim osebno predstavitev v drugem evropskem jeziku?
Spletni urejevalnik omogoča enostavno preklapljanje med jeziki za vse dokumente, ki jih je mogoče pripraviti na spletu (Europass življenjepis - CV, Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc). Urejevalnik ima zbrane tudi vse običajne fraze za pripravo spremnega dopisa v tujem jeziku. Če spremenite jezik urejevalnika, bo del vsebine samodejno preveden v izbrani jezik: naslovi rubrik ter spustna polja, kot so spol, državljanstvo, vrsta telefona, država, tip prošnje, naveden tuji jezik, navedena evropska raven znanja jezikov… Prosto besedilo (opis delovnih izkušenj, opis izobraževanja in usposabljanja ali opis pridobljenih kompetenc), pa morate prevesti sami.
3Kako je z opisom jezikovnega znanja? Ali lahko sam ocenim stopnjo svojih jezikovnih certifikatov? Ali je pomembno, da uporabim tudi jezikovno izkaznico?
Znanje tujih jezikov ocenite sami, s pomočjo obrazložitve evropskih stopenj. Pri določitvi evropske stopnje si lahko pomagate tudi s testi, ki so na voljo na spletnih straneh. V spletnem urejevalniku Europass življenjepisa lahko pri navedbi jezikovnih stopenj za posamezen jezik dodate tudi certifikate, spričevala ali potrdila, ki se nanašajo na jezikovna znanja (dodajate jih kot priloge). Vendar pa certifikatom, spričevalom ali potrdilom sami ne smete določati evropske stopnje. Če so jezikovna znanja za delovno mesto posebej pomemba in/ali imate tudi precej jezikovnega znanja, za katerega nimate ustreznih potrdil, lahko jezikovna znanja podrobneje obrazložite s pomočjo jezikovne izkaznice.
4Ali se moji Europass dokumenti kje shranjujejo? Ali lahko kje najdem svoj življenjepis, ki sem ga pred časom izpolnil(a)?
Dobro je vedeti, da so po uporabi spletnega urejevalnika Europass, podatki, ki ste jih vnesli, shranjeni lokalno, in sicer na vašem računalniku oziroma v spominu vašega brskalnika. Gre za kratkoročni in lokalni spomin, kar pomeni, da boste življenjepis lahko ponovno našli na svojem računalniku ob prihodnjem obisku spletnega urejevalnika. Vendar pa dokumente Europass, ki jih ustvarite v urejevalniku, lahko shraniti le vi, bodisi na svoj računalnik ali drug nosilec e-dokumentov (npr. USB ključek, v oblak, si ga pošljete na svoj e-naslov ipd.). Če si svojega življenjepisa niste shranili sami, do njega ne morete več dostopati, saj spletno mesto Europass ne hrani nobenih dokumentov.
5Kdo lahko zaprosi za Europass mobilnost?
Za Europass mobilnost praviloma zaprosi ustanova, ki posameznika napoti v tujino na izobraževanje ali usposabljanje. Ustanova pošiljateljica je lahko bodisi izobraževalna ustanova, ki v tujino pošilja svoje dijake ali študente, podjetje, ki v tujino pošilja zaposlene oziroma ustanova, ki je vključena v evropske ali bilateralne programe izmenjav. Posamezniki lahko postopek začnejo sami, vendar morajo v nadaljevanju v postopek vključiti tudi svojo ustanovo pošiljateljico, ki je uradna izdajateljica potrdila in potrdilo podpiše oziroma overi.
6Kaj vam omogoča Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu in česa ne?
Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu sta dokumenta, ki spremljata uradno listino (diplomo oziroma spričevalo). Dodana vrednost teh dokumentov je, da ponujata več informacij o pridobljeni kvalifikaciji, kar je koristno zlasti za predstavitev delodajalcem in ustanovam v drugi evropski državi (izobraževalni sistemi evropskih držav so namreč med seboj različni, saj ostaja izobraževanje v domeni držav članic). Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu pa ne moreta nadomestiti originalne listine in ne zagotavljata avtomatičnega priznavanja.
7Kako in kje lahko dobim Prilogo k diplomi, če sem diplomiral pred letom 2000?
Če ste diplomirali pred letom 2000, vam izobraževalna ustanova, kjer ste diplomirali, ni dolžna izdati priloge k diplomi. V tem primeru lahko izobraževalno ustanovo prosite za drugačen način poročanja o izobraževalnem programu, ki ste ga zaključili, ali pa se za mnenje o vaši izobrazbi obrnete na Center ENIC NARIC.
8Kako postati interoperabilen z Europassom?
Gre za možnost, ki je namenjena zlasti delodajalcem in zaposlitvenim agencijam, ki želijo olajšati prenos med Europass življenjepisi in svojimi obstoječimi bazami. Tehnična ekipa Europass vam lahko ponudi vse informacije o tej možnosti. Pošljite sporočilo na elektronski naslov europass-interop@cedefop.europa.eu.
9Tehnična vprašanja glede uporabe urejevalnika?
Vaše vprašanje pošljite preko spletnega urejevalnika, spodaj levo je gumb »Vaše mnenje«. Za specifična tehnična vprašanja, povezana z uporabo urejevalnika ali dostopom do urejevalnika, pobrskajte na evropskem portalu Europass.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bližnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre stranski meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje