Natisni

Mnenja uporabnikovDuška, študentka
»Ko sta ugotovila, da obrazca dejansko ni težko izpolniti sta se lotila izpolnjevanja – mama ga je izpolnila čisto sama, oče pa je potreboval nekaj pomoči.« Več >

Iris J., zaposlena
"Ko me je svak zaprosil za pomoč pri pisanju življenjepisa, sem mu ga najprej sestavila kar v navaden dokument, a nekako ni delovalo najbolje." Več >

Marko Č., sodnik
"Pri pisanju sem veliko pozornosti namenil referencam v smislu predavanj, sodelovanju v medresorskih skupinah, skratka rečem, ki me, menim, postavljajo nad druge kandidate oziroma me delajo bolj vsestranskega in zanimivega." Več >

Tomislav, zaposleni v podjetju Svjetlost
»Najbolj pomembno je pokazati, da ste se pripravljeni učiti in nenehno izpopolnjevati.« Več >

N. N., zaposleni v Cityparku
"Delodajalci z nenavadnimi vprašanji preverjajo kandidatovo iznajdljivost, kreativnost in odziv v različnih situacijah." Več >

Sladjana, podjetnica
»Prvič sem za izpolnjevanje Europassa potrebovala pol ure, da sem zbrala potrebne podatke, z leti in dodatnimi izkušnjami pa je sledila le nadgradnja.« Več >

Tina, pravnica
»Če življenjepis ne vsebuje ključnih besed, ki so zapisane v oglasu za zaposlitev, lahko zaradi tega izpadeš.« Več >

Uršula, produktni vodja
"Življenjepis še vedno nastaja in se dopolnjuje vzporedno z razvojem dogodkov v delovni karieri. " Več >

Irena, trgovka
"Če sem se recimo prijavljala za delo v administraciji, sem izpustila nekatere izkušnje iz prodaje, na primer delo v pekarni." Več >

Lara, študentka
»Sistem te lepo vodi, tako da z izpolnjevanjem nisem imela težav.« Več >

Matjaž, turistični delavec
»Izpostavil sem vse bistvene podatke, potrdila, diplome in znanja, ki so bila pomembna za konkretno delovno mesto. Dodal sem tudi reference ter kontakte prejšnjih delodajalcev.« Več >

Melita, mikrobiologinja
»V prvi službi jih je zelo zanimala izobrazba, predvsem dolžina in trajanje študija, pa tudi delovne izkušnje, vezane na delovno mesto, za katero sem se potegovala.« Več >

Anja, študentka
»Sestavljanje Europass življenjepisa je bilo del vaj na višji šoli Grm Novo mesto, kjer obiskujem smer Upravljanje podeželja in krajine.« Več >

Mnenja delodajalcevToni Pugelj, direktor
Citypark
»Življenjepis preberem v celoti. To je prvo sito, skozi katerega morajo vsi kandidati.« Več >

Katja Lipovšek, asistentka direktorja in vodja kadrovske službe
Europlakat
»Življenjepis po modelu Europass je dober primer, kako naj se kandidati predstavijo.« Več >

Damijan Omerza, direktor za kakovost in kadre
GoOpti
»Kandidatom bi svetoval, naj razdelajo reference v skladu z zahtevami delodajalca, torej naj odgovorijo na zahteve oglasa.« Več >

Maja Pene, kadrovnica
Halcom
"Mislim, da ta oblika življenjepisa zelo dobra, saj kandidata pri pisanju vodi skozi neko ustaljeno strukturo." Več >

Gregor Rajšp, direktor sektorja Menedžment človeških virov in organizacije
Mercator
"Odločitev o tem, kateri življenjepis poslati, še vedno prepuščamo kandidatom. Za delovna mesta v režiji prejmemo približno 95 odstotkov življenjepisov Europass, medtem ko za delovna mesta v operativi (prodajalci, poslovodje, delavci v logistiki itd.) približno 50 odstotkov življenjepisov Europass." Več >

mag. Andrej Rihter, namestnik generalnega direktorja
Pošta Slovenije
"Predvsem naj pišejo kratko in jedrnato. Če pišejo v obliki Europassa, naj se je dobesedno držijo, saj gre za izjemno dobro pripravljen okvir." Več >

Ksenija Hudomalj, kadrovnica
Si.mobil
»Europassu smo naklonjeni, vendar je, kljub temu, da gre za standardizirano obliko življenjepisa, zelo zaželeno, da iskalci zaposlitve v življenjepisu pustijo svojo osebno noto.« Več >

mag. Franc Props, generalni direktor
SPL
"Na razgovoru kandidatom zastavljamo vprašanja, ki na prvi pogled morda nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega se prijavljajo, nam pa njegovi odgovori dajo vpogled v njegov način razmišljanja in odzivanja na nepredvidljive situacije." Več >

prof. Nikica Gabrić, direktor
Klinika Svjetlost
!Pri iskanju kadrov uporabljam življenjepis Europass, saj ta omogoča hitro prvo selekcijo med kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto." Več >

Sandi Kovačevič, direktor
Hotel Cubo
»Zavedam se, da je socialna odvisnost od tega denarja zelo pomembna, kljub temu pa: ali ni bolje, da v svoji službi tudi uživaš? Te energija, ta zavzetost se vidi že iz življenjepisa. Več >

Vyacheslav Bezgin, vodja razvoja
Analitica
»Življenjepis mora biti kratek in jedrnat.« Več >

Uršula Pust, svetovalka
Agencija za zaposlovanje Atama
»Europass naj ne obsega več kot tri strani. Zaželeni sta dve: če ne gre drugače, naj bo tu še tretja. Četrte pa ne sme biti.« Več >

Petra Jurović, vodja kadrovske službe
Coca-Cola HBC Slovenija
»Najprej pogledamo osnovne zahteve v skladu s sistemizacijo delovnih mest, pri čemer največ pozornosti posvetimo delovnim izkušnjam.« Več >

Mateja Kegel Kozlevčar, vodja projektov in dogodkov
Energetika.net
»Prepogosto vidim življenjepise, ki jih potencialni kadri ne prilagajajo, ampak jih preprosto pošljejo vsem enake, in še to ne v Europass obliki.« Več >

Mag. Katarina Hočevar, služba za kadrovske zadeve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
»Kadar gre za javni natečaj, po novem navedemo, naj kandidati izpolnijo Europass. Ustaljena oblika, ki smo je vajeni, omogoča nemoten potek dela.« Več >

Mag. Edita Krajnović, direktorica in urednica
Mediade
»Treba je znati napisati besedilo življenjepisa tako, da pritegne.« Več >

Barbara Kitek, vodja skupnih služb
Plastika Skaza
»Beremo celotne življenjepise, saj se lahko med vrsticami razbere marsikaj zanimivega o kandidatu.« Več >

mag. Vanda Jereb, ravnateljica
Vrtec Kolezija
»Selekcijo pri vlogah najprej naredi poslovna sekretarka, izloči tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev, in tiste, ki niso bile oddane v roku.« Več >

Sonja Markič, direktorica
Zavod za novodobno izobraževanje
»Kandidati pokažejo določene veščine že s tem, da znajo poiskati in izpolniti Europass obrazec. Več >

Europass
Erasmus
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT
CPI