EUROGUIDANCE

je evropska mreža, ki nudi informacije o vseživljenjski karierni orientaciji.
Več >

EUROPASS

je sistem evropskih standardiziranih obrazcev za osebno predstavitev.
Več >

EQF

je orodje za primerjavo med raznolikimi kvalifikacijskimi sistemi v Evropi.
Več >

Euroguidance, Europass, EQF noviceAcademia: izmenjava dobrih praks na področju vseživljenjske karierne orientacije
Academia je projekt praktičnih usposabljanj za karierne svetovalce na področju zaposlovanja in izobraževanja, ki ga finančno podpira evropski program Erasmus+. Več >

Serija strokovnih delavnic na temo uporabe učnih izidov v praksi
V maju in juniju je Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK izvedla štiri strokovne delavnice. Serija delavnic se bo nadaljevala jeseni. Več >

Zgodbe, ki jih pišejo strokovnjaki za zaposlovanje
»Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes.« Peter Bruvo, zaposlitvena agencija Kariera Več >

Karierna pot nemške karierne svetovalke Heike Borgmann
Heike Borgmann je karierna svetovalka na nemškem Zavodu za zaposlovanje v severnonemškem mestu Bremen. Udeležila se je Academia študijskega obiska v Sloveniji v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje, Euroguidance Slovenia. Več >

Izid Smernic za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi ter napoved delavnic Uporabe učnih izidov v praksi
Decembra 2016 je v založništvu Centra Republike Slovenije izšla druga, dopolnjena izdaja Smernic za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi, ki različnim skupinam strokovnjakov nudi napotke za uporabo opisnikov SOK. Več >

Spleti svojo kariero: pripomočki za samostojno iskanje zaposlitve in vodenje kariere
ePriročnik za iskalce zaposlitve Spleti svojo kariero v 10 knjižicah predstavlja izbrana poglavja načrtovanja in vodenja kariere ter iskanja zaposlitve. Orodjarna Spleti svojo kariero pa ponuja nabor pripomočkov (delavnice, priročniki, lestvice, vprašalniki, itd.), ki so lahko v pomoč pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere tako iskalcem zaposlitve kot tudi svetovalcem. Več >

Europass v Sloveniji 2016
V letu 2016 je v Sloveniji najbolj porasla uporaba dokumentov Europass jezikovna izkaznica in dokumenta Europass Mobilnost, oba sta porasla za več kot 50%. Še vedno pa je najbolj uporabljan med Europass dokumenti v Sloveniji Europass CV. Po še neuradnih podatkih (saj leto še ni zaključeno), ga je samo letos na spletu izpolnilo več kot 400.000 Slovencev. Več >

Podeljene nagrade za najboljše projekte mobilnosti in sodelovanja v mednarodnem okolju JABOLKA KAKOVOSTI 2016
Nacionalna agencija CMEPUIS je 7. decembra 2016 podelila nagrade za najbolj kakovostne projekte programov Leonardo da Vinci mobilnost, Erasmus Individualna mobilnost, eTwinning, Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM ter evropska jezikovna priznanja. Več >

Finančna pomoč TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES je namenjena delodajalcem in iskalcem zaposlitve v EU, na Norveškem ali v Islandiji
Iskalci zaposlitve lahko pridobijo finančno podporo za potne stroške za zaposlitveni razgovor, stroške selitve ob zaposlitvi, stroške priznavanja izobrazbe, stroške jezikovnega tečaja in stroške selitve za mlade s posebnimi potrebami. Vloge za finančno podporo lahko mladi iskalci zaposlitve in delodajalci oddajo še do januarja 2017. Več >

Sprejeta in potrjena je bila nova nacionalna in evropska klasifikacija za vrednotenje ravni pridobljene kvalifikacije
Nov zakon o umeščanju kvalifikacij je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 104/2015. Gre za Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je stopil v veljavo 12. 7. 2016. Vse posamezne kvalifikacije, ki jih je mogoče trenutno pridobiti v Sloveniji, so dostopne tudi v spletnem Registru kvalifikacij SOK. Več >

EUROPASS – mnenja uporabnikov
Devetdeset odstotkov prošenj je Europassovih. Europass življenjepis je zelo prijazen do uporabnika, tako do iskalca službe kot tudi do delodajalca. Vsebuje vse pomembne podatke, potrebne za predstavitev kandidata, ki so hitro pregledni. Več >

Pozornost namenjamo temam, ki so zanimive za Slovenijo in zadevajo lokalno prebivalstvo
Pogovarjali smo se s Katjo Troha, Natašo Šip in Mitom Žnidarkom iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji o pomenu in vlogi informacijskih točk Evropske komisije v Sloveniji. Več >

© 2016 Euroguidance, Europass in EQF Slovenija    Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti  |  O avtorjih