EUROGUIDANCE

je evropska mreža, ki nudi informacije o vseživljenjski karierni orientaciji.
Več >

EUROPASS

je sistem evropskih standardiziranih obrazcev za osebno predstavitev.
Več >

EQF

je orodje za primerjavo med raznolikimi kvalifikacijskimi sistemi v Evropi.
Več >

Euroguidance, Europass, EQF noviceOkoli 80 odstotkov pritožb, ki jih obravnava Evropski potrošniški center, se nanaša na spletno nakupovanje
Ob Svetovnem dnevu potrošnikov, 15. marca, je Evropski potrošniški center Slovenija tudi letos organiziral dan odprtih vrat. Na dogodku smo se pogovarjali z Romano Javornik, vodjo slovenskega Evropskega potrošniškega centra. Evropski potrošniški center deluje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Več >

Ob 10. obletnici Evropskega ogrodja kvalifikacij: revidirana priporočila Sveta EU
V letošnjem letu mineva 10 let od vzpostavitve Evropskega ogrodja kvalifikacij, ki predstavlja skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav. Do sedaj je svoja nacionalna ogrodja kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij umestilo 34 držav, od tega 26 držav EU. Več >

Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev (MUKS)
Na Zavodu RS za zaposlovanje so pred kratkim izoblikovali sodoben izobraževalni program Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev (MUKS). Program je multidisciplinarno oblikovan in sestavljen iz štirih modulov, udeleženci lahko izkoristijo tudi 3 ure individualnega coachinga. Več >

Novosti Europass: model spremnega pisma ter CV za slabovidne
Življenjepisu je potrebno obvezno prisložiti tudi spremni dopis: kako se tega lotiti, ko je treba pripraviti dopis v tujem jeziku? Europass ima v letošnjem letu tudi dobro novico za slabovidne: na spletne urejevalniku je na voljo poesebe prilagojena oblika za pripravo CV-ja za slabovidne. Več >

Srečanje evropskih kariernih svetovalcev - Cross border seminar 2017
Letošnji seminar je potekal na temo inovativnih praks v svetovalnem delu za pridobivanje novih veščin. Udeleženci so med drugim razpravljali o uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij v vseživljenjski karierni orientaciji, razvoju veščin vodenja kariere, ključnih kompetenc in drugih potrebnih veščin za sodobni trg dela. Več >

V Slovensko ogrodje kvalifikacij so umeščene prve Dodatne kvalifikacije
Nacionalna Koordinacijska točka SOK-EOK je uspešno izpeljala prve postopke umeščanja Dodatnih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij. Predlagatelj dodatne kvalifikacije je lahko delodajalec, skupina delodajalcev ali Zavod RS za zaposlovanje. Več >

Novo statistično orodje za pregled uporabe Europassa po Evropi
Uporaba Europass življenjepisa v Evropi je dosegla 100 milijonov uporabnikov. Ob tem častitljivem prehodu je bilo pripravljeno novo statistično orodje, s katerim lahko pregledujete uporabo Europassa po posameznih Europass dokumentih, po državah, letih, starosti, spolu, ... Več >

Videči v vrtu čutil doživijo izkušnjo slepih - intervju z Nino Schmidt, Center IRIS
Vrt čutil Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) je namenjen urjenju spretnosti otrok, ki imajo težave z vidom, hkrati pa je zanimiv tudi za širšo javnost. Najavljene skupine lahko tam doživijo tudi edinstveno večerjo v temi - brez občutka vida so občutki dotika, okusa, sluha in vonja intenzivirani, kar omogoča novo percepcijo realnosti. Več >

Academia: izmenjava dobrih praks na področju vseživljenjske karierne orientacije
Academia je projekt praktičnih usposabljanj za karierne svetovalce na področju zaposlovanja in izobraževanja, ki ga finančno podpira evropski program Erasmus+. Več >

Serija strokovnih delavnic na temo uporabe učnih izidov v praksi
V maju in juniju je Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK izvedla štiri strokovne delavnice. Serija delavnic se bo nadaljevala jeseni. Več >

Zgodbe, ki jih pišejo strokovnjaki za zaposlovanje
»Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes.« Peter Bruvo, zaposlitvena agencija Kariera Več >

Karierna pot nemške karierne svetovalke Heike Borgmann
Heike Borgmann je karierna svetovalka na nemškem Zavodu za zaposlovanje v severnonemškem mestu Bremen. Udeležila se je Academia študijskega obiska v Sloveniji v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje, Euroguidance Slovenia. Več >

Izid Smernic za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi ter napoved delavnic Uporabe učnih izidov v praksi
Decembra 2016 je v založništvu Centra Republike Slovenije izšla druga, dopolnjena izdaja Smernic za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi, ki različnim skupinam strokovnjakov nudi napotke za uporabo opisnikov SOK. Več >

Spleti svojo kariero: pripomočki za samostojno iskanje zaposlitve in vodenje kariere
ePriročnik za iskalce zaposlitve Spleti svojo kariero v 10 knjižicah predstavlja izbrana poglavja načrtovanja in vodenja kariere ter iskanja zaposlitve. Orodjarna Spleti svojo kariero pa ponuja nabor pripomočkov (delavnice, priročniki, lestvice, vprašalniki, itd.), ki so lahko v pomoč pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere tako iskalcem zaposlitve kot tudi svetovalcem. Več >

Europass v Sloveniji 2016
V letu 2016 je v Sloveniji najbolj porasla uporaba dokumentov Europass jezikovna izkaznica in dokumenta Europass Mobilnost, oba sta porasla za več kot 50%. Še vedno pa je najbolj uporabljan med Europass dokumenti v Sloveniji Europass CV. Po še neuradnih podatkih (saj leto še ni zaključeno), ga je samo letos na spletu izpolnilo več kot 400.000 Slovencev. Več >

Podeljene nagrade za najboljše projekte mobilnosti in sodelovanja v mednarodnem okolju JABOLKA KAKOVOSTI 2016
Nacionalna agencija CMEPUIS je 7. decembra 2016 podelila nagrade za najbolj kakovostne projekte programov Leonardo da Vinci mobilnost, Erasmus Individualna mobilnost, eTwinning, Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM ter evropska jezikovna priznanja. Več >

Finančna pomoč TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES je namenjena delodajalcem in iskalcem zaposlitve v EU, na Norveškem ali v Islandiji
Iskalci zaposlitve lahko pridobijo finančno podporo za potne stroške za zaposlitveni razgovor, stroške selitve ob zaposlitvi, stroške priznavanja izobrazbe, stroške jezikovnega tečaja in stroške selitve za mlade s posebnimi potrebami. Vloge za finančno podporo lahko mladi iskalci zaposlitve in delodajalci oddajo še do januarja 2017. Več >

Sprejeta in potrjena je bila nova nacionalna in evropska klasifikacija za vrednotenje ravni pridobljene kvalifikacije
Nov zakon o umeščanju kvalifikacij je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 104/2015. Gre za Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je stopil v veljavo 12. 7. 2016. Vse posamezne kvalifikacije, ki jih je mogoče trenutno pridobiti v Sloveniji, so dostopne tudi v spletnem Registru kvalifikacij SOK. Več >

EUROPASS – mnenja uporabnikov
Devetdeset odstotkov prošenj je Europassovih. Europass življenjepis je zelo prijazen do uporabnika, tako do iskalca službe kot tudi do delodajalca. Vsebuje vse pomembne podatke, potrebne za predstavitev kandidata, ki so hitro pregledni. Več >

Pozornost namenjamo temam, ki so zanimive za Slovenijo in zadevajo lokalno prebivalstvo
Pogovarjali smo se s Katjo Troha, Natašo Šip in Mitom Žnidarkom iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji o pomenu in vlogi informacijskih točk Evropske komisije v Sloveniji. Več >

© 2016 Euroguidance, Europass in EQF Slovenija    Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti  |  O avtorjih