Spremno pismo

Spremno pismo je elektronski obrazec, ki vsebuje elemente klasičnega spremnega pisma in je sestavljen iz treh glavnih delov: uvodni nagovor, osrednji vsebinski del in zaključni pozdrav. K spremnemu pismu dodate svoj življenjepis in morebitne druge priloge.

Kako pripravim spremno pismo?

Kako posodobim spremno pismo?

PDF in XML format: če ste svoje spremno pismo shranili na svoj računalnik v formatu PDF+XML ali XML, ga lahko kasneje ponovno naložite v urejevalnik in posodobite.
Word dokument: v spletnem urejevalniku tega formata ni mogoče ponovno urejati. Pozor! Spremno pismo je zgrajeno kot tabela, zato morate za dodajanje novih rubrik najprej usvariti novo vrstico ali sklop vrstic (oblikovanje spremnega pisma je mnogo lažje preko spletnega urejevalnika, ki vam hkrati omogoča, da spremno pismo nato shranite v formatu Word).

Pomoč pri pripravi spremnega pisma

Primeri spremnega pisma

Primer - zaposlen
Primer študent
Primer v angleščini
Primer v španščini
Translate »