Europass mobilnost

Je priporočilno pismo o vaši delovni ali učni izkušnji v drugi evropski državi. Primerno je za udeležence programov mobilnosti, izmenjav, prostovoljstva in za različna strokovna usposabljanja.

Kdo lahko dobi potrdilo Europass mobilnost?

Potrdilo Europass mobilnost lahko dobijo vsi, ki pridobivajo znanje ali izkušnje v drugi evropski državi, če izpolnjujejo naslednje pogoje: država gostiteljica je država EU, EGS ali država kandidatka ter med ustanovo pošiljateljico v Sloveniji in ustanovo gostiteljico v tujini obstaja pisni dogovor z vnaprej določenimi cilji.

Kako dobim potrdilo Europass mobilnost?

Priporočamo, da izpolnite spletno prijavo pred načrtovanim odhodom v tujino. Za udeležence osnovnih in srednjih šol, ki sodelujejo v evropskih programih mobilnosti, priporočamo, da prijavo izpolnijo mentorji.

Postopek pri izdaji potrdila Europass mobilnost

  • Za pridobitev potrdila se registrirajte v aplikaciji https://www.europassmobilnost.si
  • V aplikacijo vnesete podatke o imetniku, ustanovi pošiljateljici, ustanovi gostiteljici, ciljih in trajanju izmenjave ter pridobljenih znanjih in kompetencah.
  • Mentor ustanove gostiteljice in mentor ustanove pošiljateljice potrdita vsebino.
  • Vsak udeleženec prejme poleg potrdila tudi brezplačno mapo Europass.
Translate »