Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

1Lahko dokumente Europass izpolnim sam(a)?
Europass življenjepis (CV), Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc lahko izpolnite sami, pridobite jih na spletu. Preostale tri dokumente (priloga k spričevalu, priloga k diplomi in potrdilo Europass mobilnost) pa izdajajo pristojne ustanove. Če ste do njih upravičeni, se glede pridobitve obrnite nanje in jih prosite, da vam jih priskrbijo.
2Kako lahko Europass življenjepis oblikovno urejam, mu dodajam hiperpovezave in priloge?
Europass lahko deloma oblikovno urejate v samem urejevalniku (oblikovanje besedila, menjavanje vrstnega reda rubrik s funkcijo »primi-spusti«, dodajanje novih vsebin s pomočjo rubrike Druge kompetence ali Dodatni podatki, …) Obliko lahko ves čas preverjate s pomočjo funkcije »predogled«. Poleg tega lahko Europass življenjepis shranite v Word obliki in ga nato nadalje urejate (opozorilo: v spletni urejevalnik lahko ponovno naložite le obliko PDF XML, zato svetujemo, da si ga shranite tudi v tej obliki). Življenjepisu lahko dodate poljubno oziroma primerno število prilog, jim spreminjate vrstni red. Ne pozabite na hiperpovezave, s katerimi lahko argumentirate svoje izkušnje.
3Kako ustvariti več različic življenjepisa?
Če ste svoj življenjepis ustvarili v spletnem urejevalniku Europass v formatu Adobe® PDF + Europass XML ali XML, lahko datoteko s svojim življenjepisom ponovno naložite v spletni urejevalnik, preuredite vsebino svojega življenjepisa, shranite novo datoteko na svoj računalnik ali v oblak za shranjevanje, najbolje pod novim imenom.
4Kako si najhitreje pripravim osebno predstavitev v drugem evropskem jeziku?
Spletni urejevalnik omogoča enostavno preklapljanje med jeziki za vse dokumente, ki jih je mogoče pripraviti na spletu (Europass življenjepis - CV, Europass jezikovno izkaznico, spremno pismo in mapo kompetenc). Urejevalnik ima zbrane tudi vse običajne fraze za pripravo spremnega dopisa v tujem jeziku. Če spremenite jezik urejevalnika, bo del vsebine samodejno preveden v izbrani jezik: naslovi rubrik ter spustna polja, kot so spol, državljanstvo, vrsta telefona, država, tip prošnje, naveden tuji jezik, navedena evropska raven znanja jezikov… Prosto besedilo (opis delovnih izkušenj, opis izobraževanja in usposabljanja ali opis pridobljenih kompetenc), pa morate prevesti sami.
5Kako naj opišem svojo stopnjo izobrazbe v življenjepisu?
Stopnjo izobrazbe lahko opišete na več načinov, Europass življenjepis ponuja kot prvo možnost stopnjo EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij), saj gre za mednarodno dogovorjeno klasifikacijo, ki je sprejeta v vseh evropskih državah. V primeru, da delodajalec uporablja drugačno stopnjo izobrazbe, uporabite stopnjo, ki jo zahteva delodajalec. Urejevalnik Europass omogoča vpis katere koli klasifikacije.
6Kako je z opisom jezikovnega znanja? Ali lahko sam ocenim stopnjo svojih jezikovnih certifikatov? Ali je pomembno, da uporabim tudi jezikovno izkaznico?
Znanje tujih jezikov ocenite sami, s pomočjo obrazložitve evropskih stopenj. Pri določitvi evropske stopnje si lahko pomagate tudi s testi, ki so na voljo na spletnih straneh. V spletnem urejevalniku Europass življenjepisa lahko pri navedbi jezikovnih stopenj za posamezen jezik dodate tudi certifikate, spričevala ali potrdila, ki se nanašajo na jezikovna znanja (dodajate jih kot priloge). Vendar pa certifikatom, spričevalom ali potrdilom sami ne smete določati evropske stopnje. Če so jezikovna znanja za delovno mesto posebej pomemba in/ali imate tudi precej jezikovnega znanja, za katerega nimate ustreznih potrdil, lahko jezikovna znanja podrobneje obrazložite s pomočjo jezikovne izkaznice.
7Ali se moji Europass dokumenti kje shranjujejo? Ali lahko kje najdem svoj življenjepis, ki sem ga pred časom izpolnil(a)?
Dobro je vedeti, da so po uporabi spletnega urejevalnika Europass, podatki, ki ste jih vnesli, shranjeni lokalno, in sicer na vašem računalniku oziroma v spominu vašega brskalnika. Gre za kratkoročni in lokalni spomin, kar pomeni, da boste življenjepis lahko ponovno našli na svojem računalniku ob prihodnjem obisku spletnega urejevalnika. Vendar pa dokumente Europass, ki jih ustvarite v urejevalniku, lahko shraniti le vi, bodisi na svoj računalnik ali drug nosilec e-dokumentov (npr. USB ključek, v oblak, si ga pošljete na svoj e-naslov ipd.). Če si svojega življenjepisa niste shranili sami, do njega ne morete več dostopati, saj spletno mesto Europass ne hrani nobenih dokumentov.
8Ali imajo delodajalci dostop do mojega življenjepisa?
Ne, spletno mesto Europass ne zagotavlja storitev posredovanja zaposlitev. Sistem Europass zagotavlja pomoč pri urejanju osebne predstavitve in je namenjen v prvi vrsti prvemu ali neposrednemu stiku z delodajalcem ali zaposlitveno agencijo. Svoj Europass življenjepis pa lahko posredujete na evropski portal za posredovanje zaposlitev EURES, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost in nekatere druge zaposlitvene agencije, ki jih najdete v urejevalniku Europass.
9Kdo lahko zaprosi za Europass mobilnost?
Za Europass mobilnost praviloma zaprosi ustanova, ki posameznika napoti v tujino na izobraževanje ali usposabljanje. Ustanova pošiljateljica je lahko bodisi izobraževalna ustanova, ki v tujino pošilja svoje dijake ali študente, podjetje, ki v tujino pošilja zaposlene oziroma ustanova, ki je vključena v evropske ali bilateralne programe izmenjav. Posamezniki lahko postopek začnejo sami, vendar morajo v nadaljevanju v postopek vključiti tudi svojo ustanovo pošiljateljico, ki je uradna izdajateljica potrdila in potrdilo podpiše oziroma overi.
10Kaj vam omogoča Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu in česa ne?
Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu sta dokumenta, ki spremljata uradno listino (diplomo oziroma spričevalo). Dodana vrednost teh dokumentov je, da ponujata več informacij o pridobljeni kvalifikaciji, kar je koristno zlasti za predstavitev delodajalcem in ustanovam v drugi evropski državi (izobraževalni sistemi evropskih držav so namreč med seboj različni, saj ostaja izobraževanje v domeni držav članic). Priloga k diplomi in Priloga k spričevalu pa ne moreta nadomestiti originalne listine in ne zagotavljata avtomatičnega priznavanja.
11Kako in kje lahko dobim Prilogo k diplomi, če sem diplomiral pred letom 2000?
Če ste diplomirali pred letom 2000, vam izobraževalna ustanova, kjer ste diplomirali, ni dolžna izdati priloge k diplomi. V tem primeru lahko izobraževalno ustanovo prosite za drugačen način poročanja o izobraževalnem programu, ki ste ga zaključili, ali pa se za mnenje o vaši izobrazbi obrnete na Center ENIC NARIC.
12Kako postati interoperabilen z Europassom?
Gre za možnost, ki je namenjena zlasti delodajalcem in zaposlitvenim agencijam, ki želijo olajšati prenos med Europass življenjepisi in svojimi obstoječimi bazami. Tehnična ekipa Europass vam lahko ponudi vse informacije o tej možnosti. Pošljite sporočilo na elektronski naslov europass-interop@cedefop.europa.eu.
13Tehnična vprašanja glede uporabe urejevalnika?
Vaše vprašanje pošljite preko spletnega urejevalnika, spodaj levo je gumb »Vaše mnenje«. Za specifična tehnična vprašanja, povezana z uporabo urejevalnika ali dostopom do urejevalnika, pobrskajte na evropskem portalu Europass.
Translate »