Video

Europass Spot: Evropa čaka na vas

Kratek video v slovenščini prikazuje, da so lahko vse delovne izkušnje, pridobljene med študijem, zapisane v dokumentih Europass življenjepis ali Europass mobilnost in drugih dokumentih, kot je jezikovna izkaznica itd.


Europass CV: benefits for businesses

(v angleščini)

Video pojasnjuje prednosti uporabe Europass življenjepisa za podjetja. Sistem Europass ponuja tudi možnost za pretvarjanje drugih oblik prijav v obliko Europass ter posledično lažjo primerjavo med kandidati.


Europass CV: Showcase your skills

(v angleščini)

Video je namenjen svetovalnim delavcem pri individualnem ali skupinskem svetovanju. Poleg prednosti Europassa poudarja pomen neformalno pridobljenega znanja, ki vpliva na oblikovanje zmagovalnega življenjepisa.


Preprosto bolj uporabna - Europass mobilnost z učnimi rezultati

(v angleščini)

Europass mobilnost je evropski instrument za dokumentiranje učnih rezultatov, ki so bili pridobljeni med delovno prakso v tujini. Bolje kot so opisane opravljene delovne naloge, večji pomen ima dokument.


Translate »