Mnenja uporabnikov

Delodajalci

"Kandidatom bi svetoval, naj razdelajo reference v skladu z zahtevami delodajalca, torej naj odgovorijo na zahteve oglasa." (več …)

Damijan Omerza

direktor za kakovost in kadre, GoOpti

"Treba je znati napisati besedilo življenjepisa tako, da pritegne." (več …)

mag. Edita Krajnović

direktorica in urednica, Mediade

"Kadar gre za javni natečaj, po novem navedemo, naj kandidati izpolnijo Europass. Ustaljena oblika, ki smo je vajeni, omogoča nemoten potek dela." (več …)

mag. Katarina Hočevar

služba za kadrovske zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

"Življenjepis po modelu Europass je dober primer, kako naj se kandidati predstavijo." (več …)

Katja Lipovšek

asistentka direktorja in vodja kadrovske službe, Europlakat

"Predvsem naj pišejo kratko in jedrnato. Če pišejo v obliki Europassa, naj se je dobesedno držijo, saj gre za izjemno dobro pripravljen okvir."

mag. Andrej Rihter

namestnik generalnega direktorja, Pošta Slovenije

"Na razgovoru kandidatom zastavljamo vprašanja, ki na prvi pogled morda nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega se prijavljajo, nam pa njegovi odgovori dajo vpogled v njegov način razmišljanja in odzivanja na nepredvidljive situacije." (več …)

mag. Franc Props

generalni direktor, SPL

"Mislim, da je ta oblika življenjepisa zelo dobra, saj kandidata pri pisanju vodi skozi neko ustaljeno strukturo." (več …)

Maja Pene

kadrovnica, Halcom

"Prepogosto vidim življenjepise, ki jih potencialni kadri ne prilagajajo, ampak jih preprosto pošljejo vsem enake, in še to ne v Europass obliki." (več …)

Mateja Kegel Kozlevčar

vodja projektov in dogodkov, Energetika.net

"Pri iskanju kadrov uporabljam življenjepis Europass, saj ta omogoča hitro prvo selekcijo med kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto." (več …)

prof. Nikica Gabrić

direktor, Klinika Svjetlost

"Najprej pogledamo osnovne zahteve v skladu s sistemizacijo delovnih mest, pri čemer največ pozornosti posvetimo delovnim izkušnjam." (več …)

Petra Jurović

vodja kadrovske službe, Coca-Cola HBC Slovenija

"Zavedam se, da je socialna odvisnost od tega denarja zelo pomembna, kljub temu pa: ali ni bolje, da v svoji službi tudi uživaš? Te energija, ta zavzetost se vidi že iz življenjepisa." (več …)

Sandi Kovačevič

direktor, Hotel Cubo

"Kandidati pokažejo določene veščine že s tem, da znajo poiskati in izpolniti Europass obrazec."
(več …)

Sonja Markič, direktorica

Zavod za novodobno izobraževanje

"Življenjepis preberem v celoti. To je prvo sito, skozi katerega morajo vsi kandidati." (več …)

Toni Pugelj

direktor, Citypark

"Europass naj ne obsega več kot tri strani. Zaželeni sta dve: če ne gre drugače, naj bo tu še tretja. Četrte pa ne sme biti." (več …)

Uršula Pust

svetovalka, Agencija za zaposlovanje Atama

"Življenjepis mora biti kratek in jedrnat." (več …)

Vyacheslav Bezgin

vodja razvoja, Analitica

Kadroviki

"Metode izbire kadrov, ki se jih poslužujemo kadroviki v kadrovsko svetovalnem podjetju, so mnogotere in pogosto tudi prilagojene posameznim ciljem, ki jih želimo doseči."
(več …)

Alenka Kraljič, vodja razvoja poslovanja

Trenkwalder d.o.o.

"Zaposlitev je neke vrste »poroka« med kandidatom in zaposlovalcem. Je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes."
(več …)

Peter Bruvo

Kariera d.o.o.

"Kompetence se že več let pojavljajo povsod - v knjigah, predavanjih, člankih, poudarjajo jih delodajalci, poudarjajo jih izobraževalci… Kljub temu pa so še vedno relativno manj znan pojem. Že strokovnjaki večkrat mešajo pojme, ne znajo navesti konkretnih primerov…"
(več …)

Valerija Čuček, strokovna direktorica v kadrovskem podjetju

Kadis d.o.o

Posamezniki

"Sestavljanje Europass življenjepisa je bilo del vaj na višji šoli Grm Novo mesto, kjer obiskujem smer Upravljanje podeželja in krajine."
(več …)

Anja, študentka

"Če sem se recimo prijavljala za delo v administraciji, sem izpustila nekatere izkušnje iz prodaje, na primer delo v pekarni."
(več …)

Irena, trgovka

"Sistem te lepo vodi, tako da z izpolnjevanjem nisem imela težav." (več …)

Lara, študentka

"V prvi službi jih je zelo zanimala izobrazba, predvsem dolžina in trajanje študija, pa tudi delovne izkušnje, vezane na delovno mesto, za katero sem se potegovala."
(več …)

Melita, mikrobiologinja

"Prvič sem za izpolnjevanje Europassa potrebovala pol ure, da sem zbrala potrebne podatke, z leti in dodatnimi izkušnjami pa je sledila le nadgradnja."
(več …)

Sladjana, podjetnica

"Če življenjepis ne vsebuje ključnih besed, ki so zapisane v oglasu za zaposlitev, lahko zaradi tega izpadeš." (več …)

Tina, pravnica

Translate »